Naručite sada

Impressum

Impressum

Portal www.harmony.me je u vlasništvu Bio Save-a, koji zastupa Harmony prenatalni test u Crnoj Gori.

Adresa:
Bio Save
Svetozara Markovića 4, 81 000 Podgorica, Crna Gora
Tel.: 020/ 224 - 354

Harmony™, and Harmony Prenatal Test™ are registered trademarks of Roche Diagnostics.
©2013 Roche Diagnostics. All rights reserved.

For more information, please visit: http://www.cenata.de/en/