Naručite sada

Informacije o poremećajima hromozoma X/Y

Dva polna hromozoma X i Y određuju da li će beba biti muškog ili ženskog pola
Informacije o poremećajima hromozoma X/Y

Dva polna hromozoma (X i Y) određuju da li će beba biti muškog ili ženskog pola. Poremećaji hromozoma X i Y javljaju se u slučajevima kada kopija polnog hromozoma nedostaje, kada je prisutna dodatna kopija ili kada je nepotpuna. Opcija Harmony Test-a sa analizom ovih hromozoma može se koristiti za utvrđivanje rizika od stanja XXX (trizomija hromozoma X), XYY (Džejkobsov sindrom), XXYY, XXY (Klinefelterov sindrom) i monozomije hromozoma X (Ulrih-Tarnerov sindrom). Ova oboljenja se dosta razlikuju po stepenu ozbiljnosti. Većina pogođenih pati od manjih mentalnih i poremećaja u ponašanju, kao i od neplodnosti. (pogledati 1, 2, 3)

Posavjetujte se sa Vašim nadležnim ginekologom koja opcija Harmony Test-a je najpogodnija za Vas.