Naručite sada
Kontakt

Budite slobodni da nas kontaktirte bilo preko dolje navedenih podatka, bilo putem kontakt formulara.

d.o.o. Bio Save

Svetozara Markovića 4, 81 000 Podgorica

Telefon: 020/224-354

Mi smo od ponedeljka do petka od 08 h do 16h
tu za Vas ili 7 dana u nedjelji 24 časa dnevno na

067/252-253