Ograničenja Qualified® testa

U veoma malom broju slučajeva Qualified® test ne može biti sproveden uspješno. To se obično dešava kada je udeo fetalne DNK (cffDNA) premali da bi se dobio rezultat. Drugi razlozi za neuspješnost testa su ukoliko nas ne obavjestite o prisustvu donirane jajne ćelije, zatim prisustvo iščezlog blizanca („vanishing twin“), kao i prethodno nedijagnostifikovani (obično benigni) hromozomski poremećaji kod majke.

U takvim slučajevima preporučujemo ponovno uzorkovanje venske krvi majke u nešto kasnijoj fazi trudnoće, kako bi se ponovio Qualified® test. Većina slučajeva je uspješno obrađena nakon drugog slanja uzorka krvi. Ukoliko test nije uspješno sproveden nakon ponovljenog uzorkovanja, klijentu se refundira cjelokupna suma novca.

Potrebno je da prođe 24 sata od poslednje primjene terapije niskomolekularnim heparinima.

Mozaicizmi, parcijalne trizomije i translokacije

Nijedna NIPT metoda zasnovana na ispitivanju cffDNA nije u mogućnosti da utvrdi hromozomski mozaicizam, parcijalne trizomije ili translokacije.

Višestruke trudnoće

Qualified® nije u mogućnosti da testira hromozomske poremećaje kod 3 i više ploda. U slučajevima trojki i višeplodnih trudnoća preporučuje se invazivna metoda.