Najčešća pitanja i odgovori

Najčešća pitanja i odgovori

Od koje nedjelje trudnoće može da se radi Qualified® prenatalni test?

Ja sam Milica Kovjenić, Magistar farmacije - medicinski biohemičar. Svoje profesionalno interesovanje sam tokom posljednjih pet godina rada u Bio Save laboratoriji usmjerila isključivo ka prenatalnoj dijagnostici. Uprkos kontinuiranoj edukaciji i praćenju najnovijih svjetskih trendova na tom polju, tokom trudnoće imala sam brojna pitanja za svog ginekologa vezana za genetske i razvojne anomalije. Uvažavanjem smjernica i jasnih preporuka struke, neinvazivno testiranje je svim trudnicama, pa i meni, omogućilo lagodniju i bezbrižniju trudnoću. Probaću da vam pružim odgovore na sva Vaša pitanja. Ukoliko imate bilo koja dodatna pitanja koja se ne nalaze na našem sajtu, možete me kontaktirati direktno na mail: milica.radovac@biosave.rs. Mom timu i meni će biti zadovoljstvo da Vam pružimo jasne odgovore na sva pitanja.

Koje sve trudnice mogu da urade Qualified® test?

  • Jednoplodne trudnoće
  • Blizanačke trudnoće
  • Trudnoće iz IVF (VTO) procedura
  • Trudnoće sa donorskom jajnom ćelijom

Gdje se test radi?

Test izvodi Eurofins Genoma Group iz Italije, koja se nalazi u Rimu.

Koliko dugo čekam na rezultat testa?

Rezultat Vam saopštavamo od 3 do 5 radnih dana, od momenta pristizanja uzorka u laboratoriju u Italiji.

Koliko je test precizan?

Upotrebom tehnologije bazirane na cff DNA, Qualified® prenatalni test može da identifikuje više od 99,9% trudnoća sa Down sindromom. Statistički skrining testovi  za Downov sindrom (double, triple) mogu da propuste i do 15% trudnoća sa Downovim sindromom.

Qualified® prenatalni test u poređenju sa statističkim prenatalnim testovima za Downov sindrom daje daleko manje lažno pozitivnih rezultata, što znači da je manja potreba za invazivnim testom poput amniocenteze.

Qualified® prenatalni test je skrining test. Pozitivne rezultate je potrebno potvrditi dijagnostičkim testovima poput amniocenteze, biopsije horionskih čupica ili kordocenteze.

Da li je Qualified® siguran za mene i moju bebu?

Da, u pitanju je jednostavno uzorkovanje krvi, u bilo koje doba dana, nezavisno od unosa hrane, pića ili suplementacije.

Kako da znam da li je Qualified® test pravi test za mene?

Neinvazivni prenatalni test je potreban svim trudnicama koje će u trenutku porođaja imati 35 ili više godina. Preporučuje se i trudnicama koje su imale pobačaje ili plod sa genetskom anomalijom u prethodnoj trudnoći. Takođe, mogu ga uraditi trudnice koje imaju strah od invazivne procedure kao što je amniocenteza ili biopsija horionskih čupica.

Da li Qualified® test može da testira i trudnoće iz IVF (VTO) programa?

Da, Qualified® test može da testira i trudnoće koje su začete putem vantjelesne oplodnje.

Da li normalan rezultat testa znači da je moja beba u potpunosti zdrava?

Ne postoji test koji može da garantuje da će beba biti u potpunosti zdrava. Takođe, bilo koji test ne testira sve genetske anomalije koja mogu da se jave kod ploda. Neophodno je genetsko savjetovanje i prije i posle testiranja, uz obavezan redovni ultrazvučni pregled kod nadležnog ginekologa.

Kako Qualified® prenatalno testiranje funkcioniše?

Kada ste trudni, u Vašoj krvi se pored Vaše DNK nalaze i delovi DNK Vaše posteljice koja se razvija. Qualified® prenatalni test analizira baš tu fetalnu frakciju da bi utvrdili genetsko zdravlje bebe i sa velikom sigurnošču isključili vjerovatnoću  za Downov, Edwardsov i Patauov sindrom, kao i za ostale anomalije na ostalim hromozomima, mikrodelecije i duplikacije.

Kako se Qualified® prenatalni test razlikuje od ostalih skrining testova za Down sindrom?

Qualified® prenatalni test daje jasne odgovore još u prvom trimestru poslije jednostavnog vađenja krvi. Drugi skrining testovi za Down sindrom se izvode kasnije u trudnoći i zahtijevaju nekoliko poseta ljekaru. Rizik se procijenjuje kombinovanjem više nespecifičnih parametara. Neki od njih su godine života trudnice, pojedine ultrazvučne mjere, koncentracija free-bhcg i PAPP.  Statistički skrining testovi tokom 1. trimestra su povezani sa lažno pozitivnom stopom i do 5%. 

Qualified® prenatalni test  koristi jedinstveni metod ciljane analize DNA koji se kombinuje sa kontrolom kvaliteta i postiže preko 99% detekcione stope i stopu lažno pozitivnih rezultata manju od 0, 1%.

Da li bi trebala da razmišljam o Qualified® testu ako imam manje od 35 godina?

Da. Smjernice profesionalnih udruženja podržavaju opciju izvođenja neinvazivnih prenatalnih testova za opštu populaciju. Qualified® prenatalni test je temeljno provjeren kod žena preko i ispod 35 godina starosti. Većina beba sa Down sindromom se rodi kod trudnica koje imaju manje od 35 godina iako je rizik za Down sindrom povećan kod trudnica preko 35 godina. 

Kada mogu da uradim Qualified® test?

Već od navršene 10. nedjelje trudnoće možete uraditi Qualified® prenatalni test, jednostavnim uzorkovanjem krvi majke. 

Očekujem blizance. Da li mogu da uradim  Qualified® prenatalni test?

Qualified® prenatalni test može da se uradi i kod blizanačke trudnoće, u  opciji 45, 90, 180 i 360 Qualified®. U ovom slučaju polove beba tumačimo na sljedeći način. Ukoliko postoji Y hromozom, znači da je bar jedna beba muškog pola. Ukoliko se ne evidentira prisustvo Y hromozoma, obje bebe su devojčice.

Sign In